Manifestări științifice și realizări editoriale ale anului 2012

În colaborare cu Asociaţia Criminaliştilor din România şi Institutul Naţional de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române, Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate a editat lucrarea Dicţionar român de criminalistică, concepută ca un dicţionar bilingv (roman-englez) de terminologie, conţinând termeni specifici domeniilor criminalisticii şi unor ştiinţe care interferează cu aceasta, precum şi termini de uz general folosiţi în criminalistică cu sensuri speciale.

Academia Ministerului de Interne din Bulgaria a organizat, în zilele de 22 şi 23 mai 2012, o Conferinţă internaţională studenţească cu tema "Zona Schengen şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene", cu sprijinul Fundaţiei Konrad-Adenauer. Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate a organizat şi sponsorizat participarea la reuniune a unei delegaţii a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti şi a unei delegaţii a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” din Chişinău.

 

În zilele de 12 şi 13 iunie 2012, la Chişinău s-au desfăşurat lucrările Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu tema “Criminalitatea în spaţiul Uniunii Eeuropene şi al Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire”, organizată de Academia de Poliţie “Ştefan cel Mare” din Chişinău şi Fundaţia Hanns Seidel din Munchen/Germania, eveniment la care au participat delegaţi din România, Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă. Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate a fost reprezentată la Conferinţă de preşedintele Petar Zdravkov Nenov şi de Directorul executiv, dr. Ioan Hurdubaie, care au prezentat o comunicare cu tema “Criminalitatea organizată la confluenţa mileniilor. Realităţi şi perspective”, apreciată de către ceilalţi participanţi, mai ales pentru considerentele referitoare la implicarea societăţii civile în lupta împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.

 

În perioada 18-21 iunie 2012, Agenţia a cooperat la organizarea şi buna desfăşurare, la Poiana Braşov, a celei de-a 9-a reuniuni regionale a şefilor structurilor de combatere a criminalităţii organizate din sud-estul Europei.

 

În perioada 9-11 iulie 2012, Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate a organizat vizita de lucru la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti a unei delegaţii a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” din Chişinău/Republica Moldova, condusă de rectorul acestei instituţii de învăţământ superior poliţienesc, colonelul Simion Carp.

 

La 26 septembrie 2012, Agenţia a fost prezentă la Conferinţa cu tema “Securitatea cibernetică în anul 2012”, organizată la Bucureşti de către asociaţia Oxigen Event, cu participarea ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale Dan Nica.

 

In data de 12 octombrie 2012, la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog a fost semnat Protocolul-cadru de parteneriat dintre Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate. Potrivit prevederilor documentului, menit să asigure cadrul de colaborare dintre cele două părţi, acestea îşi propun să coopereze pentru realizarea de proiecte de prevenire a consumului de droguri sau pentru dezvoltarea de servicii adresate consumatorilor de droguri. Protocolul a fost încheiat pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii, prin act adiţional, pe încă un an.

 

În perioada 22 - 24 octombrie 2012, la Sofia/Bulgaria, s-au desfăşurat lucrările celui de-al Doilea Forum Regional privind securitatea cibernetică şi criminalitatea informatică din sud-estul Europei, manifestare ştiinţifică organizată, sub patronajul ministrului de interne bulgar Ţvetan Ţvetanov, de către Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate din România, Ministerul de Interne al Bulgariei şi Academia Internaţională pentru Formare şi Investigarea Cibercrminalităţii din Sofia. In conformitate cu prevederile sale statutare, Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate a invitat şi a asigurat din punct de vedere logistic participarea la conferinţă a unei delegaţii a Academiei de Poliţie “Ştefan cel Mare” din Chişinău/Republica Moldova şi a unei delegaţii a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.

 

În zilele de 24 şi 25 octombrie 2012, Agenţia Internaţională pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate a organizat, în colaborare cu Asociaţia Criminaliştilor din România, Institutul Naţional de Criminalistică al Poliţiei Române şi Institutul pentru Studii de Ordine Publică, cea de-a 2-a Conferinţă Internaţională de Criminalistică, cu tema “Probe ştiinţifice moderne pentru combaterea terorismului şi a criminalităţii transnaţionale”.

 

Biroul de Presa

Newsletter

Contact Info

an image

Agentia Internationala pentru Prevenirea Criminalitatii si Politici de Securitate
Bucuresti, Str. Poterasi, Nr. 10, Sector 4

Email: office.aipcps@crime-prevention.eu
Email: office.aipcps@prevenirea-criminalitatii.ro
Email: office.aipcps@gmail.com
Email: office@brigada-antidrog.ro

web: www.prevenirea-criminalitatii.ro
web: www.crime-prevention.eu
web: www.brigada-antidrog.ro

tel./fax: 0040 31.4259.545
DIGI: 0040 771.795 218

Linkuri utile

Inspectoratul General al Politiei Romane: www.politiaromana.ro
Agentia Nationala Antidrog: www.ana.gov.ro
Ministerul de Interne din Bulgaria: www.mvr.bg
Academia de Politie din Bulgaria: www.mvr.bg
Academia de Politie din Moldova: www.academy.police.md
Academia de Politie din Romania: www.academiadepolitie.ro