an image

Agentia Internationala pentru Prevenirea Criminalitatii si Politici de Securitate a fost infiintata in luna octombrie 2009 si are ca scop, potrivit Statutului, promovarea si sprijinirea, pe multiple planuri, a oricaror initiative, actiuni si demersuri concrete in vederea stimularii si intensificarii activitatilor de prevenire a criminalitatii, indeosebi a celei cu caracter organizat, si de asigurare a unui climat de siguranta comunitara.

 

In vederea atingerii scopului propus prin Statut, Agentia va desfasura urmatoarele activitati:

 

  1. facilitarea schimbului de informatii vizand prevenirea si combaterea faptelor de criminalitate organizata, intre agentiile de aplicare a legii, la nivel national, european si international, cu stricta respectare a legislatiei nationale si comunitare in domeniu ;

  2. promovarea si sustinerea unor intalniri si schimburi de experienta la nivel local, regional, national, transfrontalier, european si international, intre factorii decizionali si experti in prevenirea si combaterea criminalitatii si realizarea sigurantei comunitare, pentru definirea si elaborarea unor principii si modalitati de cooperare, bune practici in domeniu si politici de prevenire;

  3. acordarea de asistenta materiala si expertiza, precum si facilitarea comunicarii intre organizatiile din domeniul guvernamental, nonguvernamental si comunitar pentru sustinerea programelor de prevenire si combatere a criminalitatii si politici de securitate in domeniu, la nivel national, european si international;

  4. sustinerea si incurajarea performantei specialistilor si organismelor implicate in prevenirea si combaterea criminalitatii, in special a celei organizate, si in elaborarea unor politici privind siguranta comunitara, din mediul academic, social, guvernamental si nonguvernamental, prin infiintarea sau sprijinirea materiala a crearii si functionarii unor centre de cercetare si excelenta, prin acordarea de burse si fonduri necesare cercetarii stiintifice in domeniu, precum si pentru sustinerea activitatii unor institutii de aplicare a legii;

  5. elaborarea si implementarea unor programe proprii sau in parteneriat cu institutiile de aplicare a legii si cu organismele reprezentative ale societatii civile, pentru reducerea cererii si ofertei de droguri, prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane, fraudelor bancare, criminalitatii cibernetice, spalarii banilor rezultati din astfel de activitati ilicite si a altor infractiuni cu consecinte negative pentru individ si societate;

  6. initierea si sustinerea unor programe de prevenire a criminalitatii care afecteaza societatea, in special prin incurajarea comunitatilor locale de a-si dezvolta mecanisme eficiente de protectie fata de astfel de incalcari ale legii;

  7. initierea si implementarea de programe cu caracter social destinate categoriilor de persoane vulnerabile la efectele criminalitatii, indeosebi in domeniul drogurilor si traficului de fiinte umane;

  8. initierea si implementarea unor programe si proiecte de constientizare a diferitelor categorii sociale vulnerabile la efectele nefaste ale criminalitatii de toate genurile;

  9. desfasurarea de activitati de informare si educare, cu precadere in randul tineretului, pentru reducerea incidentei criminalitatii juvenile si a consumului de droguri, dezvoltarea sentimentului de solidaritate fata de victimele acestora, promovarea tolerantei si activismului social, precum si in directia incluziunii sociale a tinerilor cu oportunitati reduse;

  10. elaborarea principiilor de baza si promovarea unui serviciu de voluntariat de tip european in domeniul prevenirii criminalitatii si realizarii sigurantei comunitare, in care sa fie angrenati in special tineri.

Newsletter

Contact Info

an image

Agentia Internationala pentru Prevenirea Criminalitatii si Politici de Securitate
Bucuresti, Str. Poterasi, Nr. 10, Sector 4

Email: office.aipcps@crime-prevention.eu
Email: office.aipcps@prevenirea-criminalitatii.ro
Email: office.aipcps@gmail.com
Email: office@brigada-antidrog.ro

web: www.prevenirea-criminalitatii.ro
web: www.crime-prevention.eu
web: www.brigada-antidrog.ro

tel./fax: 0040 31.4259.545
DIGI: 0040 771.795 218

Linkuri utile

Inspectoratul General al Politiei Romane: www.politiaromana.ro
Agentia Nationala Antidrog: www.ana.gov.ro
Ministerul de Interne din Bulgaria: www.mvr.bg
Academia de Politie din Bulgaria: www.mvr.bg
Academia de Politie din Moldova: www.academy.police.md
Academia de Politie din Romania: www.academiadepolitie.ro