Eveniment: 22 februarie 2011

Redefinirea conceptului de siguranta publica, obiectiv MAI pentru 2011

În anul 2010, la nivelul structurii organizatorice a M.A.I. s-au produs modificari importante, în sensul constituirii unor componente sau reorganizarii celor existente, în vederea asigurarii conditiilor optime pentru îndeplinirea misiunilor si atributiilor specifice.

Aparatul Central al M.A.I. a suferit urmatoarle modificari organizatorice: desfiintarea a 3 posturi de secretar de stat si 2 de subsecretar de stat; reducerea numarului structurilor centrale de la 22 la 20; reorganizarea D.G.I.P.I. si D.G.A., ca structuri subordonate M.A.I. si, implicit, o reducere cu 1.668 a numarului total al posturilor Aparatului Central al M.A.I. din care 152 functii de conducere.

Au fost reorganizate inspectoratele generale, rezultând o reducere cu 492 posturi din care: 190 de la I.G.P.R., 92 de la I.G.P.F., 70 de la I.G.J.R., 92 de la I.G.S.U. si 48 de la I.G.Av.

Ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 329/2009, numarul posturilor prevazute în cadrul autoritatilor si institutiilor publice din subordinea M.A.I. a fost redus cu 1.225.

Obiectivul principal în 2011 este redefinirea conceptului de siguranta a cetateanului.

Regândirea acestui concept de siguranta a cetateanului este în strânsa legatura cu procesul de modernizare a inspectoratelor generale si structurilor subordonate. Modernizarea ministerului nu se poate face decât în strânsa corelatie cu procesul de reorganizare, dar si cu procesul de restructurare.

Implementarea noului concept va permite: eliminarea paralelismelor în executarea misiunilor; crearea mecanismelor necesare pentru asigurarea unei legaturi perma-nente cu comunitatea prin desemnarea de politisti cu atributii exprese în cunoasterea permanenta a modificarilor survenite în situatia operativa de pe raza de competenta; standardizarea misiunilor si stabilirea unui ghid de bune practici privind organizarea dispozitivelor de ordine si siguranta publica în sistem integrat;cresterea performantei dispozitivelor de ordine si siguranta publica prin actiunea în sistem integrat.

 

Biroul de presa

Newsletter

Contact Info

an image

Agentia Internationala pentru Prevenirea Criminalitatii si Politici de Securitate
Bucuresti, Str. Poterasi, Nr. 10, Sector 4

Email: office.aipcps@crime-prevention.eu
Email: office.aipcps@prevenirea-criminalitatii.ro
Email: office.aipcps@gmail.com
Email: office@brigada-antidrog.ro

web: www.prevenirea-criminalitatii.ro
web: www.crime-prevention.eu
web: www.brigada-antidrog.ro

tel./fax: 0040 31.4259.545
DIGI: 0040 771.795 218

Linkuri utile

Inspectoratul General al Politiei Romane: www.politiaromana.ro
Agentia Nationala Antidrog: www.ana.gov.ro
Ministerul de Interne din Bulgaria: www.mvr.bg
Academia de Politie din Bulgaria: www.mvr.bg
Academia de Politie din Moldova: www.academy.police.md
Academia de Politie din Romania: www.academiadepolitie.ro