Rezultate ale activitatii Politiei Romane pe anul 2011

În anul 2011, Poliţia Română şi-a îndeplinit misiunile stabilite prin legea de organizare şi funcţionare, aceea de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII: Activităţile de cercetare au fost orientate, pornind atât de la priorităţile stabilite de Poliţia Română în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, cât şi de la necesitatea de a oferi corelaţii între apariţia unor stări, evenimente de natură economică şi socială şi fenomenul infracţional.

 

Au fost elaborate 461 analize, studii, cercetări şi 51 sondaje de opinie pentru identificarea riscului de victimizare şi a incidenţei percepute a anumitor tipuri de infracţiuni.

 

În cursul anului 2011 au fost iniţiate şi dezvoltate 244 de proiecte şi 193 de campanii de prevenire în cadrul cărora s-au abordat, secvenţial, diferite genuri de infracţiuni circumscrise domeniilor prioritare.

 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE: Formaţiunile de combatere a criminalităţii organizate ale Poliţiei Române au identificat 728 grupuri de crimă organizată: 212 - trafic de persoane, 174 – finanţarea terorismului şi spălarea banilor, 97 - criminalitate informatică, 245 - trafic şi consum de droguri.

 

Aportul poliţiştilor pentru stoparea infracţionalităţii de maximă periculozitate, s-a concretizat prin destructurarea a 287 (+0,35%) grupuri organizate şi coordonate, în scopul comiterii de infracţiuni grave, în înţelesul Legii nr. 39/2003, formate din 2.405 persoane (+13,23%) care au fost trimise în judecată; 47% dintre membri acestora au fost arestaţi.

 

În acest moment, Poliţia Română, prin structurile sale specializate, documentează activitatea infracţională a altor grupări ale căror preocupări din zona criminalităţii organizate se desfăşoară pe teritoriul ţării, unele cu conexiuni externe.

 

În urma acţiunilor desfăşurate în anul 2011, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., ori în acţiunile proprii de urmărire penală, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării: 933.137 euro, 1.074.186 dolari SUA, 14,25 kg. aur, 781.000.000 lei - sume şi cantităţi provenite din operaţiuni ilicite, 612 cărţi de credit false, 496,52 kg. droguri (dintre care 204,09 kg. droguri de mare risc, 292,42 kg. droguri de risc) şi 21.084 comprimate. De asemenea, au fost instituite sechestre asiguratorii pentru 158 imobile, fiind ridicate în vederea confiscării 257 autoturisme.

 

ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ: Infracţiunile stradale sesizate se menţin aproximativ la nivelul anului trecut. Astfel, în anul 2011 au fost sesizate 47.438 infracţiuni stradale (+ 0,3%).

 

Infracţiunile stradale sesizate reprezintă 6,5% din totalul infracţiunilor sesizate la nivel naţional, 92,5% fiind comise în mediul urban. De remarcat este faptul că, a crescut cu 5% numărul infracţiunilor constatate în flagrant.

 

Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, doar 7,7% au fost comise cu violenţă, înregistrându-se o creştere cu 4% faţă de anul 2010.

 

Cele mai grave infracţiuni sesizate, comise în stradă, s-au diminuat (omorul cu 17%, violul cu 17%, tentativa de viol cu 12%, loviturile cauzatoare de moarte cu 25% şi ultrajul cu 19%).

 

Infracţiunile de furt, au scăzut cu 2%, în general, prin prisma reducerii furturilor din societăţi comerciale (-19%), de auto (-23%), din auto (-6%) şi a celor de componente din exteriorul maşinii (-8%). Opus acestui trend, s-au înregistrat creşteri la furturile din buzunare, poşete, genţi (+16%) şi de plăcuţe de înmatriculare (+8%).

 

INVESTIGAREA FRAUDELOR: Referitor la rezultatele obţinute în cursul anului 2011 de Poliţia Română în domeniul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, datele statistice relevă faptul că, în această perioadă, au fost constate un număr de 16.342 infracţiuni (14,49%). Din totalul infracţiunilor, un număr de 13.409 ( + 9,69%) au fost constatate de poliţia de investigare a fraudelor ( respectiv 82%).

 

Pentru săvârşirea acestor infracţiuni au fost cercetate 10.864 persoane, cu 850 mai multe faţă de 2010 (creştere cu 8,49%).

 

Ca urmare a infracţiunilor de natură economico – financiară, prejudiciul cauzat este de 24.871.660.500 lei (+133,4%), din care a fost recuperat 1.867.231.600 lei (+305,7%).

 

În cazul infracţiunilor de evaziune fiscală, prejudiciu cauzat este de 3.784.172.900 lei, (+269,6%), din care a fost recuperat 815.182.110 lei (+549,8%).

 

Au fost înaintate la Parchet, cu propunere de declinare a competenţei, 1.049 dosare penale, ce au ca obiect 4.692 fapte penale, fiind deferite parchetelor 3.329 persoane, iar 911 la D.N.A. Au fost implicate în fapte de corupţie 1.332 persoane cu funcţii de conducere (393 deferite la D.N.A.).

 

POLIŢIA RUTIERĂ: Evoluţia înregistrată în cursul anului 2011 a principalilor indicatori privind dinamica accidentelor grave de circulaţie, confirmă pentru al treilea an consecutiv, menţinerea trendului descendent al victimizării participanţilor la traficul rutier înregistrat la nivel naţional.

 

Reducerile faţă de anul 2008, an de vârf în ceea ce priveşte numărul şi consecinţele evenimentelor de acest gen, fiind de 13% la total accidente grave, 34,2% la persoane decedate, 7,15% la răniţi grav şi 4,4% la răniţii uşor rezultaţi din accidente grave.

 

De altfel, această diminuare substanţială a riscului rutier a fost reliefată şi în cadrul ultimului Raport PIN al Consiliului european pentru siguranţa transporturilor rutiere (E.T.S.C.), care menţionează progresul României în planul siguranţei rutiere, de la 142 de persoane decedate la milionul de locuitori în anul 2008, la 96 persoane decedate la milionul de locuitori la finele anului 2011.

 

Este pentru prima dată de la începutul anilor '90, când numărul persoanelor decedate în accidente de circulaţie a scăzut în jurul valorii de 2.000, în condiţiile unui context rutier total diferit, caracterizat de creşterea exponenţială a parcului auto şi a numărului posesorilor de permis de conducere şi o infrastructură subdimensionată şi insuficient modernizată, la care se adaugă un nivel scăzut de educaţie rutieră.

 

Prioritati ale Politiei Romane

 

Pentru perioada următoare, activitatea Poliţiei Române va fi focalizată pe îndeplinirea celor 6 priorităţi identificate de conducerea I.G.P.R.:

 

  • Destructurarea grupărilor infracţionale de crimă organizată şi judiciare;
  • Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, criminalitatea specifică achiziţiilor publice);
  • Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de securitate a cetăţeanului;
  • Orientarea pregătirii profesionale continue în concordanţă cu noile concepte implementate şi pentru îndeplinirea obiectivelor asumate;
  • Gestionare corespunzătoare a resurselor umane, financiare şi logistice;
  • Creşterea gradului de vizibilitate al Poliţiei Române pe plan intern, european şi internaţional.

 

Poliţia Română va continua să îşi dezvolte şi modernizeze metodele de aplicare a legii şi să îşi perfecţioneze lucrătorii.

 

Biroul de presa

Newsletter

Contact Info

an image

Agentia Internationala pentru Prevenirea Criminalitatii si Politici de Securitate
Bucuresti, Str. Poterasi, Nr. 10, Sector 4

Email: office.aipcps@crime-prevention.eu
Email: office.aipcps@prevenirea-criminalitatii.ro
Email: office.aipcps@gmail.com
Email: office@brigada-antidrog.ro

web: www.prevenirea-criminalitatii.ro
web: www.crime-prevention.eu
web: www.brigada-antidrog.ro

tel./fax: 0040 31.4259.545
DIGI: 0040 771.795 218

Linkuri utile

Inspectoratul General al Politiei Romane: www.politiaromana.ro
Agentia Nationala Antidrog: www.ana.gov.ro
Ministerul de Interne din Bulgaria: www.mvr.bg
Academia de Politie din Bulgaria: www.mvr.bg
Academia de Politie din Moldova: www.academy.police.md
Academia de Politie din Romania: www.academiadepolitie.ro